Vad är ammoniumnitrat? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 18 juli 2017

Vad betyder ammoniumnitrat?

Ammoniumnitrat är ett salt av ammonium som är ett vitt kristallint fast ämne och lösligt i vatten. Vattenhaltiga lösningar av ammoniumnitrat används som korrosionsinhibitorer på kolstålmaterial. Denna egenskap gör den idealisk för att förhindra spänningskorrosionssprickor.

Annons

Kunskaper.se förklarar ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat är ett starkt oxiderande ämne. Detta gör den utsatt för bränder och explosioner. Som sådan, när de implementeras för att förebygga och kontrollera korrosion, måste adekvata brandskyddsmetoder och vägar implementeras gemensamt. Det kan orsaka flera allvarliga hälsoeffekter för människor när det kontaktas på något sätt. Adekvata försiktighetsåtgärder bör vidtas vid hantering av ammoniumnitrat.

Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Oxidlager
 • Oxiderande atmosfär
 • Oxidationsmedel
 • Korrosionsinhibitor
 • Kolstål
 • Spräckningskorrosion
 • Farligt ämne
 • Relaterad läsning

  TaggarKorrosionsinhibitorer Ämnen Korrosionsförebyggande ÄmneKorrosionsförebyggande Ämne Egenskaper Kemisk föreningOorganisk förening

  Populära artiklar

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg