Vad är amorf? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder amorf?

Amorf betyder att inte ha någon konsekvent form. När man talar om fasta ämnen är amorf motsatsen till kristallin. Medan ett kristallint fast ämne är sammansatt av strukturella mönster, är ett amorft fast ämne inte det och har en något oförutsägbar strukturell sammansättning. Atomerna i ett amorft fast ämne är organiserade på ett oregelbundet sätt.

Kunskaper.se förklarar Amorf

Amorfa material kan vara metalliska eller icke-metalliska. Icke-metalliska exempel inkluderar vissa plaster, glas och geler. Metaller tenderar att ha en kristallin struktur. Amorfa metaller är svårare att hitta eller skapa. Speciella processer måste användas för att skapa en amorf metall.

Amorfa fasta ämnen kan ha betydande skillnader i mekaniska egenskaper än deras kristallina versioner. Metaller har framgångsrikt tillverkats med en amorf struktur som har högre styrka än deras kristallina motsvarigheter. Detta beror på att amorfa metaller inte har en kristallin struktur; därför har de inte korngränser som ofta sänker hållfastheten hos metaller. Dessa amorfa metaller kallas ibland ”metallglas.”

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?