Vad är Amphoteric? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder amfoterisk?

Amfoterisk hänvisar till en jonmolekyl eller kemisk enhet som kan fungera som en syra, eller i vissa fall, en bas. Termen kommer från ”amphoteroi”, ett grekiskt ord som betyder ”båda”. Några exempel på metaller som är amfotera inkluderar:

 • Bly
 • Zink
 • Aluminium
 • Beryllium
 • Graden av amfoterism beror på oxidationstillståndet för jonmolekylen som finns i metallen.

  Kunskaper.se förklarar Amfotera

  Amfotera molekyler fungerar antingen som en bas eller en syra beroende på den centrala jonens elektropositivitet. Till exempel är hydroxider ett perfekt exempel på amfotera eftersom de kan fungera som båda. Det måste dock noteras att det finns hydroxider som endast är basiska.

  Om en hydroxid anses vara amfotär betyder det att den centrala jonen har tillräcklig elektropositivitet för att dra densiteten av elektron från atomens syre, vilket i sin tur destabiliserar vätejonen.

  Inom industrierna används amfotära ytaktiva ämnen för att hämma korrosion i mjukt stål som utsätts för varierande pH och atmosfäriska förhållanden. Förekomsten av de amfotära ytaktiva ämnena i den vattenhaltiga lösningen påverkar både de anodiska och katodiska områdena av polarisation.

  Amfotera ytaktiva ämnen har en stor förmåga att skydda metallytor, vilket gör dem till en av de bästa verktyg för att förhindra korrosion i stål och andra material som används i olika industrier.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?