Vad är anaerob? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anaerob?

Anaerob hänvisar till en typ av miljö som består av en partiell eller fullständig brist på syre. Det kan också hänvisa till en typ av korrosion som uppstår i närvaro av anoxiskt vatten.

Kunskaper.se förklarar Anaerob

Anaerob korrosion observeras lättast när en metall placeras eller används i en miljö med en hög koncentration av bakterier. Dessa bakterier kan överleva i områden utan syre och tvinga fram metallnedbrytning och/eller korrosion via mikroorganismens aktivitet. En sådan mekanism observeras främst i närvaro av anoxiskt vatten.

En huvudtyp av anaerob korrosion är vätekorrosion, som involverar en redoxreaktion som reducerar vätejoner för att bilda molekylärt väte.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?