Vad är anhydrit? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 11 juli 2019

Vad betyder anhydrit?

En anhydrit är en evaporitgrupp av mineraler med en vitaktig eller benvit färg som bildas genom utfällning av kalciumsulfat när vatten avlägsnas från salt- och sulfatavlagringar.

Annons

Kunskaper.se förklarar anhydrit

Erosionskorrosion kan uppstå när kalciumsulfat används i fluidiserade bäddar som förbränningsmaterial från reaktionen av kalksten och svavel med ett kolbränsle enligt korrosionslaboratorietester som vanligtvis utförs med rena kemikalier och fuktmättad luft. Metaller som glödgas med normala mikrostrukturer och rena ytor används vanligtvis för teständamål.

  Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

 • Gips
 • Kalciumsulfat
 • Kalciumsulfonatalkyd
 • Fluidiserad bädd
 • Avdunstning
 • Erosion Korrosion
 • Kalksten
 • Maleinsyraanhydrid
 • Relaterad läsning

  Taggar

  Korrosion Ämnen Frätande Ämne Korrosionsförebyggande Ämnes egenskaper Kemisk föreningOorganisk förening

  Trending Artiklar

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg