Vad är Anionic? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anjonisk?

Anjonisk syftar på kemiska ämnen som har en negativt laddad jon. Anjoniska ämnen och lösningar joniseras inte i vattenlösningar; som sådana används de effektivt för att skapa korrosionshämmande ytaktiva ämnen.

Kunskaper.se förklarar Anjoniska

Anjoniska lösningar används för framställning av ytaktiva ämnen. Ytaktiva ämnen fäster på metallytor och förhindrar inträngning av vatten och andra korrosionsframkallande ämnen. De ytaktiva medlen fungerar som inhibitorer genom att ändra metallens gränsyteegenskaper och på så sätt justera hastigheten för fysisk och kemisk adsorption.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?