Vad är Anodic? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodiskt?

Anodiskt betyder att relatera till en anod. I en anodisk reaktion sker oxidation, vilket innebär att elektroner avlägsnas från anodens yta. En anodisk reaktion är mycket viktig vid korrosion av metaller.

Anod har många derivat som:

  Anodskydd

 • Anodbeläggning
 • Anodpolarisation
 • Anodisk potential

 • Anodisk rengöring
 • Anodbindning
 • Anodiska hämmare
 • Anodreaktionen är mekanismen för elektrokemisk korrosion där metallen som bildar anoden löses i elektrolyten i form av positivt laddade joner.

Kunskaper.se Explains Anodic

Anodisk hänvisar till en positiv riktning. Vid anodpolarisering ändras potentialen i anoden, vilket gör att arbetselektroden blir anoden och gör att elektroner dras ut från den.

I korrosionsprocessen tar två reaktioner plats. Den ena är den anodiska reaktionen, där metallatomer joniseras och övergår i lösning, och lämnar deras elektroner inom den ursprungliga metallytan.

Den andra är katodisk reaktion, där de fria elektronerna inom metallen tas upp av kemiska ämnen såsom O2 och H2O i reduktionsreaktioner.

Ett korrosionssystem kan betraktas som ett kortsluten elektrokemisk cell där den anodiska processen är ungefär som:

 • Fe(s) –> Fe2+(aq) + 2 e-

Detta är korrosionsreaktionen för järn. Denna reaktion involverar reduktion av vätejoner till vätgas. Denna väteutvecklingsreaktion sker med en mängd olika metaller och syror.

I anodskydd används det för att skydda metaller från korrosion. Den används också för lagringstankar av kolstål som innehåller extrema pH-miljöer.

I anodbeläggning använder den anodisering för att ge ökad tjocklek, färg och skydd till alla typer av substrat.

Vid anodrengöring används den före alla typer av plätering.

Anodiska inhibitorer fördröjer den anodiska upplösningen av metall, vilket samtidigt minskar hastigheten av oxidupplösning som tillåts av det kemiska systemet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?