Vad är anodisk rengöring? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodrengöring?

Anodrengöring är en förbehandlingsprocedur som används före plätering. Denna rengöringsmetod använder sig av likström (DC) som orsakar en skummande verkan på de omgivande områdena, vilket eliminerar smuts och andra föroreningar som normal rengöring inte kan ta bort.

Det är kommersiellt viktigt när det gäller att separera element från källor, som malmer med hjälp av elektrolytiska celler.

Anodrengöring är också känd som elektrorengöring eller omvändströmsrengöring.

Kunskaper.se förklarar anodrengöring

Begreppet anodrengöring kommer från användningen av katodisk rengöring som använder ett anodiskt förfarande. Katodisk rengöring är mycket effektiv när det gäller att lossa smuts och föroreningar som finns på materialets yta. Denna typ av rengöring beter sig också på samma sätt som pläteringsprocessen på flera sätt.

Vid anodrengöring är stampern, eller arbetet, kopplat till anoden eller den positiva likriktaren. Det är därför det är känt som omvänd strömrengöring – eftersom polariteten är den omvända mot den i det första katodsteget. Vid en viss tidpunkt i processen frigörs syre vid stamperns yta när strömmen frigörs. I ett sådant fall orsakar syret passivering av arbetet genom att bygga oxiderande lager, som binder upp alla positiva laddningar som finns på ytan där en grupp stämplar annars skulle kunna fästa.

Således används anodisk rengöring i stor utsträckning för passivering. Detta gör processen annorlunda än galvanisering. Det är mycket betydelsefullt i processen för separation, precis som när det gäller att separera nickel från dess omgivande material. Detta kan vara helt annorlunda vid elektroplätering, där permanent vidhäftning mellan substratet och avsatt nickel bildas.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?