Vad är anodiskt skydd? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodiskt skydd?

Anodiskt skydd är metoden eller tekniken som används för att reducera korrosion på ytan av en metall genom att koppla den som en anod med avseende på en inert katod i cellen som bildas på grund av en elektrokemisk reaktion i den korrosiva miljön, och säkerställer att elektrodpotentialen kontrolleras för att hålla metallen i ett passivt tillstånd.

Kunskaper.se förklarar anodiskt skydd

Anodiskt skydd är att föredra för lagringskärl av mjukt stål som innehåller koncentrerade sura eller alkaliska vätskor såsom koncentrerad svavelsyra. För att hålla metallytan i ett passivt tillstånd inkluderar detta skyddssystem en likströmslågspänningsförsörjning med återkopplingskontroll.

För vissa metaller såsom stållegeringar och rostfria stål föredras anodiskt skydd framför katodiskt skydd. Denna teknik är endast effektiv så länge som likströmsförsörjningen övervakas noggrant. Den passiva filmen som bildas på en metallyta, på grund av anodpolarisering som ett resultat av likströmspotential som appliceras på den, är ansvarig för att skydda metallen från korrosionsskador.

Studier av anodskydd är betydande eftersom denna skyddsmetod används i flyg- och andra kritiska tillämpningar och i situationer där katodskydd inte är kostnadseffektivt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?