Vad är anodmotstånd? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodresistans?

Anodresistans är förhållandet mellan en liten spänning hos en anod och motsvarande förändring i anodströmmen.

Det är värdet på motståndet som erhålls när en liten spänningsrörelse som involverar en anods elektronrör har genomgått delning på grund av den lilla förändringen i anodens ström. Identifiering av anodmotstånd är viktigt när katodskydd tillämpas på marina system och andra industrier.

Anodmotstånd är också känt som plattresistans.

Kunskaper.se förklarar anodresistens

Flera metoder har utvecklats för att bestämma nettonivåer av anodresistens. Det motsatta flödet av elektroner som finns mellan plattan uppsatt av rutnät med negativ laddning, rymdladdning och plattan motsvarar plattresistansen (rp) i röret. Detta kan bäst beskrivas som ett enda rör som innehåller tre elektroder.

Det finns även andra förklaringar som använder spännings- och strömförändringar för att bestämma anod motstånd istället för skillnaden som finns mellan spänningar och strömmar. Därför kan plattströmsförändring orsakas av plattspänningsförändring som delas av kretsens totala motstånd.

Anodresistans mäts med hjälp av ett triodrör som presenteras för en transformator (utgång ) eller andra typer av steg i en betongkrets. I det här fallet kan anodresistansen mätas genom att driva in små obelastade signaler i den. Detta görs för att mäta utspänningen. Detta steg följs vanligtvis genom att lägga till ett belastningsmotstånd och fortsätter till att minska det och vänta tills spänningen sjunker till hälften av dess ursprungliga värde. Vid denna tidpunkt är belastningsmotståndet ekvivalent med resistorrörskällan.

Denna typ av mätning fungerar bra för grundläggande rörsteg utan återkoppling. Omvänt kan belastning av utsignalen för att minska utspänningen ge en signifikant minskning av spänningen.

Det finns ingen speciell metod för att mäta anodresistans. Grunden finns på utmatningen av den nominella lasten med den obelastade lasten. Att använda ett scope för att övervaka oregelbundna vågformer samt en digital voltmeter kan hjälpa till att få mätningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?