Vad är anodstörning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodstörning?

Anodstörning är processen där metalliska strukturer fångar upp likström som läckt genom externa kraftsystem ner i marken, och så småningom producerar liknande ström, vilket leder till korrosion. Denna typ av störningar uppstår vanligtvis i lagringstankar, underjordiska rörledningar samt spont med mera.

Den här typen av strömstörningar kan vara en stor utmaning på grund av det faktum att den påverkar katodskyddet i underjordiska rörledningar negativt och orsakar snabba korrosionshastigheter, särskilt vid utsläppspunkter.

Kunskaper.se förklarar anodinterferens

Anodinterferens påverkar vanligtvis underjordiska rörledningar. I det här fallet är belagda rörledningar som ligger under markbäddar av påtryckta strömmar omgivna av elektrolyter som kan uppnå högre potentialnivåer jämfört med avlägsna områden.

Med anodinterferens passerar strömmen genom rörledningen nära anoden och avgår så småningom från rörledningar. Det är här anodinterferens sker, vilket resulterar i korrosiva effekter på rörledningarna och andra strukturer under samma uppställning.

Fördelningen och värdet av positiv potential nära markbäddar beror på driftsättet, formen och resistiviteten hos själva markbädden. Ett effektivt sätt att förhindra anodinterferens är att upprätthålla tillräckligt avstånd mellan främmande strukturer och markbädden.

En annan skyddsmetod är att applicera beläggning på främmande rör eller strukturer som omger markbädden. Denna teknik kan sänka strömmarna som plockas av anodzonerna.

Slutligen kan användningen av offeranoder genom att ansluta dem till avlägsna anodiska områden vara mycket effektiv.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?