Vad är anodutgångsström? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder anodutgångsström?

En anodutgångsström är den elektriska ström som emitteras från en högpolariserad elektrod (anoden) där elektrisk ström går in i en elektrisk enhet. Vanligtvis är strömmens riktning alltid motsatt till flödet av elektroner. Denna ström är anodens utström.

För att illustrera går elektroner från den positiva laddningen, eller anoden, in i en elektrisk krets. Ett minnesminne som används allmänt för att definiera en anod är ACID, som står för ”anod: current into device.”

Kunskaper.se förklarar anodutgångsström

En vanlig missuppfattning om en anods polaritet är att den alltid har en positiv laddning. Detta beror på det faktum att anjoner, eller negativt laddade partiklar, rör sig in i de positivt laddade elektroderna. Sanningen är att polariteten hos en anod beror på typen av enhet eller dess funktionssätt. I de flesta fall har en anod en positiv laddning i alla enheter som tar i kraft, och bär en negativ laddning när den används i en enhet som avger ström. Strömmen som rinner ut från en anod in i en elektrisk anordning anses vara en utström från anoden.

Följande är exempel på anoder och utgångsströmriktningen:

    I en galvanisk cell eller urladdningsbatteri motsvarar anoden minuspolen eftersom det är där strömmen går in i batteriet.

  • I en elektrolyscell eller laddningsbatteri är anoden positiv eftersom den tar emot ström från andra källor.
  • I katodstrålerör , anoden är positiv eftersom det är där elektroner färdas ut ur röret.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?