Vad är antifouling-beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder antifouling-beläggning?

Antfouling-beläggning är en typ av specialiserad beläggning som vanligtvis appliceras på fartygs- eller båtskrov för att hämma organismtillväxt på skrovet. Närvaron av organismer i denna del av fartyget kan i hög grad påverka dess hållbarhet och prestanda.

Förutom att bekämpa tillväxten av mikroorganismer, fungerar denna färg också som en korrosionsbarriär för skrov, vilket förbättrar prestandan och vattenflödet över fartygsskrovet.

Antfouling-beläggning är också känd som bottenfärg.

Kunskaper.se förklarar Antifouling-beläggning

Antfouling-beläggning förhindrar beväxningstillväxt genom produktion av ingredienser som hindrar organismer från att sedimentera. Dess användning spelar en stor roll för att minska inte bara de kommersiella kostnaderna för fartyg, utan de totala driftskostnaderna för sjöfartsindustrin och andra.

Till exempel utgör bränsle mer än hälften av hela driftskostnaderna för fartyg. Om bottenfärger inte används kan bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid öka avsevärt. Detta kan vara samma sak i andra industriella maskiner.

De flesta högkvalitativa bottenfärgade beläggningar kan dessutom ge livstidsfördelar som förlängda torrdockaintervall eller minskad torrdocka, vilket i sin tur sänker underhållskostnader samt skadliga utsläpp. Dessutom förhindrar denna typ av beläggning skrov och andra metallstrukturer från att genomgå korrosion. Antifouling-beläggning kan förbättra korrosionsbeständigheten hos stålkonstruktioner annat än att stoppa tillväxten av mikroorganismer.

Det finns olika typer av antifouling-beläggningar, allt från linjärpolerande polymer (LPP) samt de mer avancerade självpolerande sampolymererna (SPC). Med denna typ av produkter kan operatörer effektivt förlänga livslängden på fartyg och andra strukturer, vilket minskar hela verksamhetens kostnader.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?