Vad är antiskumtillsats? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder antiskumtillsats?

En antiskumtillsats är en bränsletillsats som hindrar skumbildningen i industriella processvätskor. Skumdämpande tillsatser är polysiloxanbaserade föreningar som används i multifunktionella tillsatsförpackningar. De används i tvättmedel, livsmedel, läkemedel och processindustrier.

Vanligt använda tillsatser är olösliga oljor, polydimetylsiloxaner och andra silikoner, vissa alkoholer, stearater och glykoler.

Anti-skumtillsats är också känd som skumdämpare eller skumhämmare.

Kunskaper.se förklarar antiskumtillsats

Antiskumtillsats används för att förhindra skumbildning eller för att bryta upp redan bildat skum. Dess användning minimerar också sannolikheten för att bränsle stänker på marken eller på kläder, undviker störningar av fläckar och obehaglig lukt och minskar risken för spill som förorenar marken och atmosfären.

Anti-skumtillsatser är vanliga i många typer av smörjoljor och hydraulvätskor. Det används normalt i dieselbränsle och industriella processer för att öka hastigheten och minska andra problem. Det löser både problem med ytskum och innesluten eller innesluten luft. Skumbildning kan störa viktiga raffinaderiprocessenheter, minska körtiderna och försämra driften av känslig nedströmsutrustning.

Skumorsakande luftbubblor skapar en mängd olika problem i olja. De gör olja svårare att pumpa till viktiga motordelar, minskar oljans smörjningseffektivitet och hämmar oljans förmåga att hjälpa till att hålla motorn sval. Skummig olja kan resultera i allvarliga motorskador. En skumdämpande tillsats hjälper till att förhindra dessa problem, speciellt vid höga temperaturer.

Skum kan orsaka defekter på ytbeläggningar i industriella processer och förhindra effektiv fyllning av behållare. Skumning ökar inte bara oljeoxidationen utan minskar också smörjeffekterna, vilket orsakar oljesvält.

Dieselbränsle har en naturlig tendens att dra in luft och bilda tillfälligt skum när det matas ut från en tankstation. Skumbildning är ett särskilt problem för dieselpersonbilar, som använder tankar med oregelbundna former och smala påfyllningsrör. Med automatiska avstängningsautomater, som nu är nästan universella, leder skumning till för tidig bränsleavstängning och en delvis fylld tank. Antiskumtillsatser eliminerar effektivt dessa problem. Den fungerar genom att minska ytspänningen hos luftbubblornas väggar som utgör skummet, vilket leder till att det snabbt kollapsar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?