Vad är Arc Wire Spraying? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bågtrådssprutning?

Sprayning med trådbåge involverar två förbrukningsbara metalltrådar. När de matas in i sprutpistolen värms dessa trådar elektriskt/termiskt upp till sina smältpunkter och sprutas sedan på en metallyta.

Denna beläggningsmetod är särskilt lämplig för att ge korrosionsskydd till material med låga smältpunkter.

  Kunskaper.se förklarar bågtrådssprutning

  Trådbågssprutningsprocessen använder två metalltrådar, vanligtvis av samma sammansättning som beläggningsmaterialet. Även om dessa två trådar vanligtvis är samma, kan två trådar av olika sammansättning också användas. Dessa två ledningar är elektriskt laddade med motsatt polaritet och matas in i ljusbågspistolen samtidigt med en konstant hastighet. När de två ledningarna kommer i kontakt skapar de motsatta elektriska laddningarna på ledningarna tillräckligt med värme för att smälta trådarnas spetsar, vilket skapar en vätska. Tryckluft (eller ibland kväve) används för att finfördela det smälta materialet och accelerera det på provets yta för att bilda beläggningsskiktet.

  Dessa processparametrar kan enkelt justeras för att skapa olika ytprofiler. Grova ytor skapas när beläggningsparametrar justeras till grov finfördelning.

  Fördelar med trådbågssprutning inkluderar:

  • Lägre driftskostnader

Högre materialproduktion per timme

Tillverkning av en grövre beläggning

Enkel justering parametrar

Kan belägga en mängd olika material

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?