Vad är Argon (Ar)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder argon (Ar)?

Argon är det kemiska grundämnet med atomnummer 18 och symbolen Ar. Det är en ädelgas och anses vara den tredje mest typiska gasen som finns i atmosfären.

Termen kommer från det grekiska ordet ”apyov” som betyder inaktiv eller lat. Detta beror på att detta element inte är särskilt reaktivt.

Kunskaper.se förklarar Argon (Ar)

Inom industrin produceras argon genom fraktionerad destillation av flytande luft. Den används i stor utsträckning som en skyddsgas i högtemperaturprocesser som svetsning, där ett typiskt icke-reaktivt element kan vara reaktivt.

Till exempel infunderas argon i atmosfären i elektriska ugnar gjorda av grafit för att förhindra förbränning av grafit. Denna gas har även tillämpningar i lysrör och glödlampor samt andra typer av gasurladdningsrör.

Argon har liknande nivåer av löslighet i vätskor eller vatten som syre, och är ungefär tre gånger mer lösligt än kväve. Det är giftfritt, ej brandfarligt, färglöst och är inert i de flesta situationer. Det bildar inte heller stabila föreningar under rumstemperatur.

På grund av sina egenskaper används argon inom industrin för att förhindra korrosion. Till exempel implanteras argonjoner på stålmaterial för att förbättra korrosionsbeständigheten. Detta beror på att de inerta gasskikten bildas i materialets yta, vilket minskar korrosionshastigheten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg