Vad är armerad betong? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder armerad betong?

Armerad betong är ett byggnadsmaterial där två eller flera material med olika fysikaliska egenskaper används för att ge en byggnads en högre draghållfasthet och duktilitet. struktur.

Om betong inte är armerad, tenderar den att ha låg draghållfasthet och duktilitet.

Kunskaper.se förklarar armerad betong

Syftet med armering är att mildra de dragpåkänningar som en byggnadskonstruktion utsätts för regelbundet på grund av naturliga väderförhållanden. Armering av betong sker ofta med hjälp av armeringsjärn eller armeringsjärn, men det kan också göras genom att använda ytterligare betong passivt.

Armeringsmaterialen består vanligtvis av stål, kompositer eller polymerer, som ger styrka, duktilitet och förstärkning till en betongkonstruktion.

Armerad betong kan klassificeras som:

 • Förgjuten betong
 • Platsgjuten betong
  • Lämna ett svar

   Relaterade Inlägg

   • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

   • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

   • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

   • Kemisk formel för propan

   • Plasmas egenskaper

   • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?