Vad är artificiellt åldrande? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder artificiellt åldrande?

Artificiellt åldrande är en typ av korrosionstestning som använder sig av variabler som solljus, syre, värme och vibrationer för att simulera och påskynda den normala processen med åldrande i vissa material. Detta test används för att identifiera de långsiktiga resultaten av varierande stressnivåer under en kortare tidsperiod.

Det är användbart för att uppskatta användbarheten och hållbarheten för vissa produkter när faktiska datum är inte tillgängligt.

Kunskaper.se förklarar artificiellt åldrande

Artificiellt åldrande görs för att fastställa produkternas livslängd på ett mycket snabbt sätt. All information som erhålls från testet är enligt förhållanden som replikerar åldringseffekterna på material. Detta är en mycket fördelaktig standardtestmetod som används av industrier, särskilt i produktionen.

Vissa produkter kan släppas ut på marknaden först när de har klarat det artificiella åldringstestet. Data som erhålls från denna korrosionstestmetod är känd av olika tillsynsorgan som en konventionell uppskattning av hållbarhet, och den är allmänt accepterad.

En typisk artificiell åldringsprocess involverar användningen av enorma konvektionsugnar för att åldra metalldelar och andra material. Luften värms också upp, vilket gör att den kan röra sig fritt och jämnt över materialen, vilket säkerställer att temperaturen sprider sig jämnt över hela ytan.

Med processen, de enskilda materialen och ugnen övervakas noggrant, vilket säkerställer att temperaturen är lämplig och stabil för att materialet ska åldras.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?