Vad är asbestminskning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder asbestminskning?

Asbestminskning avser procedurer för att ta bort asbest eller minimera hälsoriskerna för människor som den kan utgöra genom att innesluta eller kapsla in den. Asbest används flitigt i bostadshus och kommersiella byggnader. Den används också inom industrin för att täcka undertak och inuti tekniska kanaler eftersom dess fibrer är extremt starka, flexibla och motståndskraftiga mot korrosion, värme och kemiska reaktioner. Asbest är ett grekiskt ord som betyder outsläckbar eller oförstörbar.

Kunskaper.se förklarar asbestminskning

Asbest är ett naturligt förekommande mineral som finns över hela världen. Eftersom det är relativt billigt jämfört med betong och motstår korrosion, värme och kemiska reaktioner är det ett fördelaktigt val inom byggbranschen. Men eftersom det innebär allvarliga hälsoproblem för dem som utsätts för det under en längre period, har minskningen inletts i många regioner i världen.

Asbest består av silkeslen långa fibrer som innehåller hundratusentals små fibrer. Dessa mindre fibrer är ytterligare uppdelade i mikroskopiska filament som svävar i luften och när de andas in regelbundet tränger in i kroppsvävnader och orsakar lungcancer, mesoteliom och andra sjukdomar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror