Vad är Association for Materials Protection and Performance (AMPP)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Association for Materials Protection and Performance (AMPP)?

Association for Materials Protection and Performance (AMPP) är en organisation som bildades 2021 genom en sammanslagning mellan Houston- baserade NACE International – The Worldwide Corrosion Society och Pittsburgh-baserade SSPC: The Society for Protective Coatings.

AMPP samlade världens ledande organisationer för förebyggande av korrosion och skyddande beläggningar med en vision att skapa en säkrare, skyddad och hållbar värld. Förutom korrosion och beläggningar fokuserar föreningen på framtiden för materialskydd och prestanda.

AMPP har ett medlemskap på mer än 40 000 individer och organisationer i över 130 länder. Den består av två styrningsstrukturer:

 • AMPP tillhandahåller tjänster till medlemmar inom områdena certifiering, ackreditering, medlemskap, opinionsbildning och offentliga angelägenheter
 • AMPP Global Center fokuserar på standarder, tekniska och forskningsaktiviteter, konferenser, evenemang, utbildning, utbildning, publikationer och förprofessionell programmering

  AMPP tillhandahåller många publikationer, utbildningskonferenser, kurser och virtuella webbseminarier av intresse för korrosionsingenjörer.

  Kunskaper.se Explains Association for Materials Protection and Performance (AMPP)

  2020 tillkännagav NACE och SSPC ett fusionsavtal. De två tidigare yrkesorganisationerna spelade betydande roller i korrosionsindustrin i sammanlagt 145 år.

  Den nya organisationen, Association for Materials Protection and Performance (AMPP) är en standard utvecklare som är globalt erkänd som den ledande auktoriteten för lösningar för korrosionskontroll. Den har till uppgift att skapa och tillhandahålla korrosionsförebyggande och -kontrollstandarder som används av industrier där korrosion är en viktig fråga.

  Standarderna för beläggningar var ursprungligen inriktade på att skydda stålkonstruktioner som broar , fartyg, vattentankar och slussar och dammar. Organisationens uppdrag har dock utvecklats under åren till att omfatta strukturer byggda med andra material än stål, såsom betong, grafen, kompositmaterial, etc.

  AMPPs standarder är skrivna och godkänd av branschfolk, professorer, regeringstjänstemän och experter från reglerande och styrande organ. Dess standarder är indelade i följande tre områden:

 • När korrosion är en faktor, är standardpraxis metoder för val, design, installation eller drift av ett material eller system
 • Testmetoder är tester relaterade till korrosionsskydd och korrosionskontroll.
 • Materialkrav är standarder som definierar de erforderliga materialegenskaperna när korrosion är en faktor vid materialval, applicering och underhåll
 • Beläggningsstandarder skapas av medlemmar i dess tekniska kommittéer som utvecklar:

 • Standards
  • Specifikationer
  • Guider
  • Procedur
  • Teknikuppdateringar
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?