Vad är ASTM International? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ASTM International?

ASTM International, tidigare känt som American Society for Testing and Materials, är ett amerikanskt organ av kunnig personal som specialiserar sig på att testa material och ge specifikationer om standarder.

Dess huvudsakliga syfte är att säkerställa att kvalitets- och standardkrav uppfylls vid användning av material för ingenjörsprojekt. ASTM har satt standarder som styr korrosions- och slitagetester på specificerade legeringar och metalliska material. Några av ASTM:s standarder har utvecklats för att testa olika typer av korrosion och slitage såsom:

 • Nötande slitage
 • Markkorrosion
 • Atmosfärisk korrosion
 • Korrosion i naturliga vatten
 • Kunskaper.se förklarar ASTM International

  The American Society for Testing and Materials (ASTM) började under 19

 • th århundradet och utvecklades snabbt på 20th århundradet. Detta präglades av samförstånd och samarbete mellan olika spelmakare inom tillverknings-, produktions- och byggnadsindustrin. Huvudintresset var att komma med standarder för olika komponenter som finns tillgängliga i dessa ingenjörsinstitutioner.

  De var tvungna att komma på ett språk för ingenjörer och tekniker för att förbättra kompatibiliteten. De utvecklade ett system där de olika guiderna är grupperade efter branscher i form av bokstäver: A, B, C, D, E, F och G. För närvarande finns det över 12 000 ASTM-standarder som används av cirka 150 länder. Detta har ökat marknaden och handeln genom att skapa förtroende hos konsumenterna.

  Detta betyder att dessa riktlinjer ger en sköld från korrosion och andra försämrande faktorer som kan leda till misslyckande. Närvaron av forum och diskussionsgrupper mellan ASTM-intressenter gör det enkelt att omstrukturera och konstruera användbara riktlinjer. ASTM är i grunden en karta över kvalitet och säkerhet.

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?