Vad är atmosfäriskt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder atmosfärisk?

Atmosfärisk är ett beskrivande ord som används för att förmedla tillståndet hos blandningen av gaser (inklusive kväve, syre, koldioxid, argon och en rad ädel gaser) som finns i fritt utrymme. Atmosfäriska förhållanden inkluderar temperatur, lufttryck och fuktighet.

Kunskaper.se Explains Atmospheric

Atmosfären innehåller fukt, vilket skapar en elektrokemiskt reaktiv miljö som underlättar korrosionsreaktioner och oxidation. Atmosfärisk korrosion är en typ av korrosion som upplevs av metaller som exponeras för atmosfären.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?