Vad är Atomic Emission Spectroscopy (AES)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder atomemissionsspektroskopi (AES)?

Atomemissionsspektroskopi (AES) är ett analytiskt verktyg som används för att bestämma och kvantifiera grundämnessammansättningen i ett material. Atomemissionsspektroskopi fungerar genom att tvinga ett provmaterial till ett högenergitillstånd med hjälp av en separat energikälla. Våglängderna för ljus som emitteras från provmaterialets atomer registreras, och våglängderna används för att bestämma provmaterialets sammansättning.

Kunskaper.se förklarar atomemissionsspektroskopi (AES)

Atomemissionsspektroskopi använder en av flera möjliga energikällor för att skicka provmaterialet till ett högenergitillstånd. Flam, induktivt kopplad plasma och elektrisk ljusbåge är bara några av de energikällor som används.

I flamatomär emissionsspektroskopi kommer de registrerade våglängderna från ljuset som emitteras av olika atomer som t.ex. de återgår till ett lägre energitillstånd från ett högre energitillstånd. Flamemissionsspektroskopi är vanligtvis begränsad till alkalimetaller.

I induktivt kopplad plasmaatomemissionsspektroskopi kommer de registrerade våglängderna från den elektromagnetiska strålningen som emitteras medan materialets atomer är i deras upphetsat tillstånd. Induktivt kopplad plasma-atomemissionsspektroskopi är mindre mottaglig för störningar än flamatomär emissionsspektroskopi och kan hantera många olika element.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?