Vad är attrition? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder nötning?

Nötning är en typ av erosion som uppstår när bäddbelastningen eroderar. Det kännetecknas av slitage av mark samt avlägsnande av dynsediment, stenar och andra partiklar genom inverkan av tidvattenströmmar, vågströmmar, kraftiga vindar och andra faktorer.

I nötning, stenar och andra partiklar förs nedströms genom flodbäddar. Denna typ av rörelse gör att dessa partiklar bryts i mindre fragment. Detta fenomen kan också äga rum i glacierade områden, där nötning vanligtvis orsakas av isrörelser.

Kunskaper.se förklarar nötning

Nötning är en destruktiv process som sliter bort kustområdena. I denna process får vågor och andra aktiviteter att småsten och stenar stöter mot varandra, vilket resulterar i fragmentering.

Nötning kan ge både icke-dramatisk och dramatisk erosion i regioner där kustlinjer har sprickzoner eller berglager med instabil erosionsbeständighet. Vanligtvis eroderar mjukare områden snabbare än hårdare områden. Detta leder till bildandet av pelare, pelare, broar och tunnlar. I vissa fall förekommer nötning även i regioner som har lös sand, starka vindar och mjuka stenar.

Förmågan hos vågor, strömmar och andra variabler att orsaka attrition beror på olika faktorer. Till exempel kan nötning kontrolleras av bergets styrka och förekomsten av sprickor och sprickor. Andra faktorer inkluderar fallskräphastigheter som också beror på vågstyrkan.

För att kontrollera förslitningen kan olika åtgärder användas som t.ex. konstruktion av strandvallar. Andra strategier inkluderar näring av kustområden och användning av sandsäckar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?