Vad är Auger Electron Spectroscopy (AES)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder augerelektronspektroskopi (AES)?

Augerelektronspektroskopi (AES) är en analytisk teknik för att bestämma grundämnessammansättningen av en fast yta såväl som de i några lager under. Den är baserad på mätning av den kinetiska energin som emitteras av Auger-elektronerna från en exciterad atom på ytan som bestrålas med en högenergielektronstråle.

Energin som emitteras när den andra eller Auger-elektronöverföringar till en annan bana eller nivå är karakteristisk för atomen som den är en del av. Den kinetiska energin bestäms med ett scanning Auger-mikroskop (SAM), ett kraftfullt verktyg som kan analysera alla grundämnen på en fast yta, förutom väte och helium.

Kunskaper.se förklarar Auger-elektronspektroskopi (AES)

Auger-elektronspektroskopi är effektivt för att analysera sammansättningen såväl som den uppskattade koncentrationen av elementen på ytan av fasta material. Den är baserad på Auger-effekten, ett fenomen som observerades och rapporterades oberoende av Lise Meitner och Pierre Victor Auger 1923 respektive 1925.

Några av de viktiga analytiska kraven är: en miljö med ultrahögt vakuum (UHV); fasta, ledande och halvledande ytprover; och speciella procedurer för icke-ledande eller isolerande prover.

Det var dock först 1953 som AES hade praktiska industriella tillämpningar för korrosionskarakterisering, identifiering av ytföroreningar och andra typer av fel analys.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?