Vad är austenitiskt rostfritt stål? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2021

Vad betyder austenitiskt rostfritt stål?

Austenitiskt rostfritt stål stål är den typ av rostfritt stål som används mest inom industrin för upp till 70 % av all produktion av rostfritt stål eftersom det lätt kan formas och svetsas med framgångsrikt resultat. En av anledningarna till att använda det austenitiska rostfria stålet är att detta stål kan motstå kryogena temperaturer (-238 °F, -150 °C) såväl som de glödheta temperaturerna i ugnar.

Kunskaper.se förklarar austenitiskt rostfritt stål

Austenitiskt rostfritt stål Stål är allmänt erkänt som icke-magnetiskt stål och används för kryogena tillämpningar såväl som i ugnars höga temperaturer. Detta stål är rostskyddande eftersom det har 16 % till 25 % krom, innehåller kväve i lösning, nickel och molybden. Eftersom denna typ av rostfritt stål är rostskyddande kan det motstå normala korrosiva attacker från tuffa miljöförhållanden. Den har utmärkt motståndskraft mot het svavelsyra och många andra aggressiva miljöer som lätt skulle angripa typ 316 rostfria stål. Denna typ av stål ger också utmärkt motståndskraft mot spänningskorrosionssprickor när de kommer i kontakt med 20-40% kokande svavelsyra. Dessutom uppvisar detta rostfria stål utmärkta mekaniska egenskaper och närvaron av niob hjälper till att minimera karbidutfällning under svetsning.

    Relaterad läsning
  • The Roll of Metal Jacketing in CUI
  • Introduktion till Hantera intern korrosion i processkärl
  • En introduktion till rostfria stål
  • En titt på rostfria stål med hög kvävehalt
  • Orsaker och förebyggande av korrosion på svetsfogar
  • Varför är rostfritt stål korrosionsbeständigt?

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg