Vad är autogen svetsning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder autogen svetsning?

Autogen svetsning är en process som smälter samman två eller flera metaller utan tillsats av tillsatsmetall. Autogen svetsning kan utföras på många olika fogtyper. En mängd olika material och svetsprocesser kan användas för autogen svetsning.

Kunskaper.se förklarar autogen svetsning

Autogen svetsning kan användas för många olika svetsprocesser. Vissa processer, såsom gasvolframbågsvetsning eller oxyacetylensvetsning, kan använda antingen tillsatsmetall eller vara autogena. Processer som gasmetallbågsvetsning kan aldrig vara autogena eftersom själva svetsprocessen definieras av den förbrukningsbara tillsatsmetallelektroden. Laserstrålesvetsning eller elektronstrålesvetsning är nästan alltid autogen eftersom tillsatsen av tillsatsmetall är svår att införliva med dessa processer.

Den kanske vanligaste typen av fog för autogen svetsning är kantfog. Andra vanliga autogena svetsfogar inkluderar överlappsfogen och hörnfogen. T-fogen är en typ av svetsfog som aldrig bör fogas autogent. Eftersom det inte tillsätts någon ytterligare metall till fogen, tas metall från basmaterialet, vilket minskar den avsedda styrkan hos basmaterialet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?