Vad är avklorering av ballastvatten? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder avklorering av barlastvatten?

Deklorering av ballastvatten är en process som tar bort klor från ett fartygs barlastvatten innan vattnet släpps ut i havet. Det är ett viktigt steg som utförs av stora fartyg, lastfartyg och kryssningsfartyg.

Kunskaper.se förklarar ballastvattenavklorering

Vatten pumpas in i fartygets barlasttankar för att ge dem stabilitet och manövrerbarhet. Men orenat barlastvatten som släpps ut i havet anses vara vattenförorening och kan orsaka omfattande ekologiska och ekonomiska skador på det akvatiska ekosystemet.

Normalt behandlas barlastvatten med klor (ett desinfektionsmedel). ) för att avlägsna eventuella giftiga bakteriella organismer. Att släppa ut klorerat vatten kan dock påverka det akvatiska ekosystemet negativt. Rester av klor i vattnet eller som ansamlas vid ballasttankens kanter ska avkloreras eller avlägsnas. Avklorering är en process där klor avlägsnas från det desinficerade avloppsvattnet innan detta avloppsvatten släpps ut i miljön. Det vanligaste avkloreringsmedlet är svaveldioxid.

En annan anledning att avklorera barlastvatten är att klor ökar korrosionshastigheten i gjutjärns- och gjutstål-ballasttankar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?