Vad är avluftning? – Definition från Kunskaper.se

Avluftning är den process genom vilken luft avlägsnas från ett ämne där luften har blandat sig med eller lösts upp i ämnet. Avluftning används för vätskor, jordar och livsmedel för att förbättra deras kvalitet och minska kontaminering, och för att avlägsna syre från kärl som innehåller vätskor för att minska korrosionshastigheten.

Kunskaper.se förklarar avluftning

Avluftning av vätskor (vanligtvis vatten) uppnås genom att vätskan passerar genom en tank (känd som en avluftningstank) där reaktioner uppstår som tar bort det lösta syret. Användning av avluftning inkluderar:

 • Bearbetning av matarvatten för ånga pannor
 • Ångturbinsystem
 • Värmekraftverk
 • Kemiskt reducerande av en förening löst eller suspenderat i vatten

Avluftning bygger på principen att lösligheten av en gasen i vattnet minskar när vattentemperaturen ökar tills den når mättnad.

 • Luftning
 • Differentialluftningscell
 • Zon för luftning
 • Differentialluftningskorrosion
 • Flotation av löst luft

Upplöst syre

 • Matarvatten
 • Matarvattenbehandling
 • Löslighet
 • Korrosionsskydd för vattenpumpar, ventiler, pumphjul och kopplingar
 • Korrosionskostnader och rekommenderade metoder för vattenindustrin
 • Fältresultat: förbättra vattensystemets effektivitet och korrosionsbeständighet
 • Frågor och svar med Ron Bianchetti: Hitta källan till kostsamt avlopp Korrosion
 • Förstå aluminiumkorrosion
 • Förstå korrosion av sanitetssystem

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?