Vad är Backflow? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder återflöde?

Tillbakaflöde definieras som ett oönskat omvänt vattenflöde som returnerar förorenat vatten från en arbetsplats tillbaka till dricksvattenkällan. Detta kan ändra pH-nivån i det rena vattnet. Om återflöde uppstår kan det leda till korrosion i industriutrustning. Återflöde sker i vattenförsörjningssystem där vattnet hålls vid ett tillräckligt högt tryck för att göra det möjligt för vatten att strömma i motsatt riktning från en kran eller munstycksfixtur.

Kunskaper.se förklarar återflöde

Vattenrörledningssystem kan innehålla ventiler för återflödesskydd, även kända som backflödesskydd. Återflödesskydd är speciella anordningar som stoppar det oönskade flödet av vatten som innehåller föroreningar som bakterier, föroreningar eller kemikalier från att komma in i rent dricksvattenförsörjning (dricksvatten). Återflödesskyddsanordningar är monterade i vattenledningen för att stoppa det omvända flödet av föroreningar.

Det finns olika typer av återflödesskyddsventiler tillgängliga på marknaden, såsom:

 • Dubbelkolla enheter för att förhindra återflöde
 • Anordningar för att förhindra återflöde av avloppsvatten
 • Anordningar för att förhindra återflöde i bostäder

Bortsett från återflödesskydd, är det enklaste och mest pålitliga sättet att förhindra återflöde att tillhandahålla ett luftgap (vertikalt utrymme) mellan alla enheter som ansluts till VVS-systemet och eventuella plats där förorenat vatten kan samlas.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?