Vad är Bainite? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bainit?

Bainit är en kristallin mikrostruktur som finns i stål. Bainit bildas när stål kyls långsammare än den hastighet som krävs för att bilda martensit men snabbare än den hastighet som skulle krävas för att bilda perlit eller en annan långsammare kylningshastighet kristallin mikrostruktur. Bainit anses vanligtvis vara hård och spröd.

Kunskaper.se förklarar Bainite

Bainite är uppkallad efter Edgar Bain för att hedra det arbete han utförde i sfären av stålkristallina strukturer och temperaturomvandlingsfaser.

Bainit är en kombination av ferrit och cementit. Mängden cementit och ferrit som bildas beror på kolinnehållet i stålet och hastigheten med vilken det kyldes från den kritiska temperaturen. Om kolhalten är lägre blir det vanligtvis mindre cementit närvarande. Högre mängder kol i stålet tillåter högre mängder karbider som blandas in med ferriten.

Bainit kan komma i två former. Övre bainit bildas runt 400°C till 550°C (752°F till 1022°F). Den andra formen, lägre bainit, bildar runt 250°C till 450°C (482°F till 842°F). Medan båda anses vara bainit, har de något olika arrangemang av ferrit, cementit och austenit. Detta orsakar också vissa skillnader i mekaniska egenskaper mellan de två.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?