Vad är bakning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bakning?

Bakning är en behandlingsmetod för stålprodukter. Denna behandlingsmetod består av att värma upp ytskikt av ståldelar, vilket orsakar distorsion i galler. Uppvärmningen av stålytskikt orsakar temperaturskillnader mellan ytorna och det inre av delar, vilket i slutändan minskar fördröjd brott och väteförsprödning.

Denna behandlingsmetod används för att avlägsna väte som infunderats under plätering och annan kemisk bearbetning. Den kan användas vid strippning, kemisk fräsning, betning och etsning.

Bakning är också känt som väteförsprödningsavlastning.

Kunskaper.se förklarar bakning

Gräddning innebär att värma en materialyta i en ugn vid en kontrollerad temperatur för att avlägsna gaser och förhindra materialbrott. En ståldel har en högre känslighet för väteförsprödning eftersom den när den tillverkas innehåller väte i smält stål eller så tränger väte in i ytan under betningen för att avlägsna beläggningar. Traditionellt bakas ståldelar i en ugn i några timmar vid 210-570°F (100-300°C) för att minska koncentrationen av väte i ståldelar. Den optimala gräddningstemperaturen för skruvar anses vara 3630°F (2000°C).

Ståldelar som utsätts för gräddning inkluderar:

 • Skruvar såsom träskruvar
 • Tappskruvar
 • Delar gjorda av kolstål eller låglegerat stål såsom:
  • Bultar
  • Pins
  • Brickor
  • Tallrikar
  • Gräddningstiden i en ugn beror på koncentrationen av väte eller storleken på delarna. I allmänhet behövs fyra timmar. När en ugn av satstyp används för bakning minskar produktiviteten; det totala lagret och anläggningarna utökas. När den utförs i en ugn av kontinuerlig typ, är en lång transportör nödvändig, vilket orsakar högre produktionskostnad.

   Bakugnen fungerar på samma sätt som en värmeväxlare där ”kall” luft sugs in i rökkanalerna (gropväggarna) och kyler ner de varmgräddade anoderna under anodproduktionen. Tillverkningen av en högkvalitativ anod med god hållfasthet och elektrisk ledningsförmåga kräver att man bakar ”gröna” anoder i en bakugn.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg