Vad är bakteriedödande? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bakteriedödande?

Baktericid är en kemikalie medel som hjälper till att förhindra bildandet av bakterier. Baktericider används ofta som tillsatser i beläggningar och korrosionsinhibitorer.

Baktericider används för att kontrollera korrosion orsakad av bakterier, såsom sulfatreducerande bakterier (SRB).

Baktericid är också känt som bakteriocid och förkortas ibland Bcidal.

Kunskaper.se förklarar bakteriedödande

Baktericider är kemiska (som blekmedel) eller fysikaliska (som värme) ämnen som dödar bakterier, vare sig de är patogena eller inte. Baktericider kan vara:

  • Desinfektionsmedel – De mest använda desinfektionsmedlen är de som använder aktivt klor, syre, jod, koncentrerade alkoholer, fenoliska ämnen och katjoniska ytaktiva ämnen.
  • Antiseptika – De vanligaste antiseptika är peroxider, fenolföreningar, alkoholer och jod.
  • Antibiotika – De bromsar tillväxten eller reproduktionen av bakterier och vissa antibiotika, som hämmar cellväggssyntesen.

Det har visat sig att en förbättrad korrosionsinhibitor-baktericid är användbar för att fördröja eller förhindra korrosion av metallisk utrustning i oljekällor och för att ansluta rörledningar i mellanlager till raffinaderi för råolja.

Baktericid kan också användas för att kontrollera bakterietillväxt i vatten och korrosion av tankar och rörledningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?