Vad är bakteriell anaerob korrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bakteriell anaerob korrosion?

Bakteriell anaerob korrosion är en typ av bakterieinducerad korrosion som involverar oxidation av metaller. Mikroorganismerna som är involverade i denna mekanism kräver inte syre för att leva. Denna typ av korrosion kan ske på både metall och icke-metalliska material.

I en anoxisk och fuktig miljö uppstår metallkorrosion på grund av redoxreaktionen som producerar molekylärt väte från joner av vätebehövande bakterier, till skillnad från anaerob korrosion som sker oväntat.

Kunskaper.se förklarar bakteriell anaerob korrosion

Bakterier som genererar vätesulfid kan orsaka sulfidspänningssprickning (SSC). Till exempel frigör acidithiobacillus, som är en typ av bakterier, svavelsyra som kan orsaka skador på olika industriella strukturer som avloppsrör. Dessutom kan en bakterie som kallas ferrobacillus ferrooxidans direkt omvandla järn till järnhydroxider och järnoxider.

Utan närvaro av syre kan anaeroba bakterier som kräver natriumklorid i en koncentration av 2,5 % frodas i både salt och sötvatten. Ett exempel är D. africanus, som är en av de viktigaste mikroorganismerna som kan utlösa korrosionsprocessen.

Anaeroba bakterieskikt kan finnas i inre korrosionsavlagringar medan de yttre områdena är upptagna av aeroba mikroorganismer. Vissa av dessa bakterier kan använda väte som genereras under processen med katodisk korrosion. Dessutom kan bakteriella avlagringar och kolonier skapa koncentrationsceller som leder till och förstärker attacken av galvanisk korrosion.

Bakteriell anaerob korrosion kan uppträda som gropar, hål eller fläckar, t.ex. i gropkorrosion. Detta kan hända i gas- och oljeindustrins rörledningar. Vidare kan denna typ av korrosion hittas i gjutjärn, vilket resulterar i grafitisk korrosion, vilket ger det påverkade materialet låg hållfasthet.

För att bekämpa bakteriell anaerob korrosion, har flera typer av korrosionsinhibitorer kan användas, t.ex. de som är formulerade med bensalkoniumklorid, som används allmänt inom oljeindustrin.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?