Vad är bariumhydroxid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bariumhydroxid?

Bariumhydroxid är en kemisk förening framställd av bariumoxid när den blandas med vatten. Bariumhydroxid används i korrosionsinhibitorer. Ekvationen för bildning av bariumhydroxid är:

BaO + 9H

2O = Ba(OH)

2.8H2O

Bariumhydroxid kan också kallas baryta.

  Kunskaper.se förklarar bariumhydroxid

  För industriell användning finns bariumhydroxid tillgänglig i form av monohydrat och oktahydrad. Om temperaturen är högre än 500°C (932°F), sönderdelas bariumhydroxid till bariumoxid. När det kommer i kontakt med koldioxid, producerar det bariumkarbonat, som är vattenhaltigt i lösning, mycket alkaliskt och kommer att genomgå en neutraliseringsreaktion när det kommer i kontakt med syror. Efter en neutraliseringsreaktion med en syra bildar den bariumsulfat och bariumfosfat och används därför för att dehydrera och avlägsna sulfat från olika produkter.

  Några fysikaliska egenskaper hos bariumhydroxid:

   Stabilitet – Generellt stabil förening, men reagerar vid kontakt med koldioxid, fukt eller syror

   Utseende – Vita genomskinliga kristaller

  • Specific gravitation – 2,18 Smältpunkt – 408°C (766°

   F)

   • Kokpunkt – 780°C (1 436°F)
     pH-värde – ungefär 2

    • Densitet – 2,18 g/cm3

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg