Vad är bariumkromat? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bariumkromat?

Bariumkromat är en oxiderande kemisk förening som består av elementen barium och krom. Den producerar en grön låga när den värms upp och är en primär komponent i flera anti-korrosionsämnen som används för att åtgärda galvanisk korrosion.

Kunskaper.se förklarar bariumkromat

Bariumkromat är en korrosionsskyddande fogmassa som hämmar elektrolytisk korrosion mellan olika metaller. Det används ofta inom flygindustrin, har låg löslighet i vatten och kommer inte att eroderas med tiden.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?