Vad är bariumsulfat? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 11 januari 2019

Vad betyder bariumsulfat?

Bariumsulfat är en oorganisk kemisk förening som består av barium-, svavel- och syreelement som har reagerat genom att kombinera bariumjoner och sulfatsalter. Den har den kemiska formeln BaS0

4

och är en vit kristall- som ett fast ämne som inte har någon lukt och är olösligt i vatten.

Annons

    Kunskaper.se förklarar bariumsulfat

    Bariumsulfat är en förening som vanligtvis används som röntgenkontrastmedel som förekommer i naturen som mineralet baryt. Den används i olika tillverkningsprocesser och blandas in i tung betong för att fungera som strålningssköld. Bariumsulfat är också en nyckelkemikalie som används i olje- och gasutvinningsborrningsoperationer. Det införs i brunnar som innehåller petroleumavlagringar som har låg densitet för att öka densiteten. Detta gör oljeåtervinningen enklare och insamlingen mer effektiv.

Annons

Dela denna term

Relaterade villkor

  • Fjällhämmare
  • Utfällning
  • Medium
  • Olöslig

Relaterad läsning

Taggar

Olja och gasKorrosionstestning ÄmnenKemisk föreningOorganisk förening Energigenerering och distribution Motorvägar och broar

Populära artiklar

Beläggningar

4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

Korrosion

De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

Förebyggande av korrosion

Grunderna i katodiskt skydd

Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev!

Senaste artiklarna