Vad är Base Exchange? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder basutbyte?

Basutbyte är en kemisk process som sker med syrautbyte som involverar ett utbyte av en eller flera joner av väte mellan neutrala grundämnen som ättiksyra eller molekyler. Processen kan också förekomma i elektriska joner som hydroxid och ammonium.

I huvudsak kan syror ha mycket frätande effekter, och när de blandas med baser, producera salter på grund av neutralisering. Resultatet kan ha karaktären av syror eller baser, vilket leder till mycket korrosiva egenskaper.

Kunskaper.se förklarar basutbyte

Salt är en typ av förening som kan härledas från neutraliseringsverkan av en syra och bas. I denna reaktion har egenskaperna hos vätejoner och hydroxid förstörts. Det är en reaktion som kallas dubbel ersättning.

I många industrier anses kemikalier som är för sura eller basiska som reaktiva. Till exempel har bilbatterier en syrahalt som liknar surt regn. Avloppsrengöringsmedel innehåller vanligtvis också lut, som är ett mycket alkaliskt och reaktivt ämne. Dessutom kan baser och syror orsaka allvarliga brännskador, och dessa kan dehydrera cellstrukturer. De kan också förstöra proteinbindningar, vilket leder till total vävnadsupplösning. Andra kroppsområden som är utsatta för de frätande effekterna av syror och baser inkluderar hornhinnan och lungorna.

Till exempel kan lungödem uppstå om en högkoncentrerad syra eller bas når andningsstrukturen i lungorna. I denna process uttorkas cellerna i ett försök att späda ut det skadliga medlet. Detta hindrar det normala flödet av koldioxid och syre, vilket leder till omedelbar död.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?