Vad är Bauxit? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Bauxit?

Bauxit är en brun (lerfärgad), naturligt förekommande tropisk malm som används för att framställa aluminium. Det är en restbergart som bildats under år av kemisk vittring.

Bauxit kategoriseras på basis av dess avsedda användning, till exempel:

  • Tillverkning av cement och eldfasta material
  • Metallurgi och kemisk industri
  • Slipmedel och flussmedelstillverkning

Det finns olika sätt att få fram aluminium , men bauxitmalm används ofta på grund av rikedomen av malmens hydratiserade aluminiumoxidkomponenter.

Kunskaper.se förklarar Bauxit

Bauxit är en väderbiten bergart vars huvudbeståndsdelar är aluminiumhydroxidmineraler. Den innehåller också relativt små mängder järnoxider, kiseldioxid, aluminiumoxid-silikatlera och titanoxid. Former av bauxit inkluderar gibbsit och diasporeböhmite, som fungerar som råvara för att producera aluminium. Bayer- och Hall-processer används för att tillverka aluminium.

Det finns som ett tunt lager i matjorden cirka 5 meter (16,4 fot) från ytan längs ekvatorialbältet. Det tros ha bildats genom vittring av stenar under en tidsperiod och transport av leravlagringar till de tropiska eller subtropiska regionerna. Strömbrytning är ett ekonomiskt sätt att få fram malmen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?