Vad är behandlat vatten? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder behandlat vatten?

Behandlat vatten är vilken typ av vätedioxid H2O) som helst som genomgår bearbetning för att tjäna en specifik slutanvändning. Vattenbehandlingsprocessen involverar antingen subtraktion av komponenter från vattnet, tillsats av komponenter till vattnet eller båda. Det finns mer än ett sätt att producera behandlat vatten. Det finns också flera typer av behandlat vatten. Bland andra applikationer används vattenrening för dricksvatten.

Kunskaper.se förklarar behandlat vatten

Vattenbehandling är nödvändig för många olika tillämpningar. Den kanske vanligaste applikationen är att dricka vatten. Behandlat vatten för detta ändamål går igenom processer för att göra det säkert för konsumtion av människor eller andra djur. Exempel på vattenreningsprocesser för att dricka är avsaltning, koagulering, sedimentering, filtrering och desinfektion. Oftast används en kombination av processerna för att producera behandlat dricksvatten.

En annan tillämpning där behandlat vatten produceras är återvinning av avloppsvatten. Avloppsvatten produceras ofta som en biprodukt av andra industriella processer. Ibland är avloppsvattnet för farligt för att återvända till naturen. Avloppsvattnet ska renas så att det inte skadar miljön.

Vattenbehandling utförs även för industriella avloppsvattenapplikationer för att förhindra korrosion. När vatten arbetar sig igenom vissa industriella processer kan det ta upp bakterier och kemikalier som kommer att orsaka korrosion i vattenkärlet. Vattnet måste behandlas så att denna korrosion inte uppstår.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?