Vad är beläggning av andningstyp? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2017

Vad betyder beläggning av andningstyp?

Beläggning av andningstyp är ett beläggningsmaterial som är helt permeabelt för att tillåta övergång av ånga genom det utan att påverkas negativt. Det är en särskilt användbar typ av beläggning i materialsystem som betong som kräver reglerade fuktnivåer men ett fast mått av skydd mot yttre miljöelement.

Annons

    Kunskaper.se förklarar beläggning av andningstyp

    Beläggning av andningstyp är i första hand utformad för användning över isoleringsmaterial för att hjälpa till att upprätthålla dess effektivitet. Den är typiskt

    designad för att ge

    en låg fuktöverföringshastighet för isoleringsdrift vid

    höga temperaturer och vice versa.Annons

Dela denna term

Relaterade villkor