Vad är bikarbonat alkalinitet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder bikarbonat-alkalinitet?

Bikarbonat-alkalinitet är den mest framträdande formen av alkalinitet i vatten. Den kemiska formeln för bikarbonatjoner är HCO3. Strukturen av bikarbonat, jonen som orsakar bikarbonat alkalinitet, består av en kolatom i mitten av formationen med tre syreatomer fästa till den. En av syreatomerna har en väteatom bunden till sig. Bikarbonats alkalinitet hjälper till att neutralisera syrorna i vatten och hjälper därför till att balansera pH.

Kunskaper.se förklarar bikarbonat-alkalinitet

Vattnets alkalinitet är nästan alltid, åtminstone delvis, ett resultat av bikarbonat-alkalinitet. Alkali, såsom bikarbonat, fungerar som en typ av buffert. Buffertar används för att balansera pH i en lösning. Utan buffertar kan överdriven surhet orsaka negativa effekter på själva lösningen eller material i kontakt med lösningen. En sur lösning som inte har neutraliserats kan orsaka korrosion på de material som den vidrör.

Bikarbonat alkalinitet uppstår som ett resultat av närvaron av bikarbonat, som bildas i vatten när CO2-molekyler bringas i kontakt med karbonater. Andra atomer kan förenas med bikarbonatjoner för att skapa olika bikarbonatföreningar. Till exempel kan en natriumjon, när den exponeras för en bikarbonatjon, bilda NaHCO3

, eller natriumbikarbonat, som också kallas bakpulver.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?