Vad är biodiesel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder biodiesel?

Biodiesel är en ersättning för en petroleumprodukt som kallas dieselbränsle och har nästan samma egenskaper. Den är framställd av vegetabilisk olja, animaliskt fett eller återvunnet restaurangfett. Eftersom det är framställt utan att slösa med några icke-förnybara resurser anses det vara ett förnybart och biologiskt nedbrytbart bränsle. Dess prestanda liknar andra dieselbränslen; dock brinner biodiesel helt och orsakar mindre föroreningar. Därför anses det vara ett rent bränsle.

Kunskaper.se förklarar Biodiesel

Dieselbränsle är en petroleumprodukt som erhålls från destillation av råolja, som är en icke-förnybar resurs och producerar betydande föroreningar. Diesel är ett vanligt bränsle med kompressionständning (bil- och generatormotorer). Det har gjorts forskning för att få fram ett dieselliknande bränsle som ger samma mängd värmeenergi och som är kompatibelt med all utrustning som går på diesel.

En lösning är biodiesel. Det kallas ibland B100 eller snygg biodiesel i sin rena, oblandade form. Liksom diesel används biodiesel för motorer med kompressionständning.

Några egenskaper hos biodiesel:

Specifik gravitation

0,88
Kinematisk viskositet

4,0 till 6,0 vid 40°C (104°F)

CetannummerMellan 48 till 65

Högre värmevärde i Brittiska termiska enheter per gallon

~ 127 960 BTU/gal Lägre värmevärde i British Thermal Units per gallon~ 119 550 BTU/gal

Täthet i sid pund per gallon vid 15,5°C (59,9°F)

7,3Mängd kol i viktprocent

77

Mängd väte i viktprocent12

Mängd syre i viktprocent11

Kokpunkt315-350°C (600-662 °F)

Flashpunkt

100-170°C (212-338°F)

Mängd svavelhalt i viktprocent0,0 till 0,0015

Molnpunkt

-3 till 15°C (26,6-59° F)

Flytpunkt

-5 till 10°C (23-50°F)

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?