Vad är biologiskt nedbrytbart? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder biologiskt nedbrytbar?

Detta är en term som används för att hänvisa till ett ämne som kan genomgå nedbrytning genom naturliga ämnen. När ämnet väl har bryts ner blir det ofarligt för människor och miljö. Denna egenskap har lett till utvecklingen av biologiskt nedbrytbara metaller som biomaterial för framställning av bioaktiva material inom läkemedelsindustrin. Det är tillämpligt i implantat när materialvetenskap krävs för att ge tillfällig hjälp till sjuka vävnader genom deras läkningsprocess samtidigt som de ständigt försämras.

Kunskaper.se förklarar Biologiskt nedbrytbart

Biologiskt nedbrytbara metaller erhålls specifikt från legeringar av magnesium- och järnmetaller. Inom vetenskapen om biomaterial finns det alltid ett behov av att komma med en korrosionsbeständig metallegering som temporärt implantatmaterial.

Kontexten för att definiera de korrosionsbeständiga mekaniska egenskaperna i dessa legeringar är de omgivande förhållandena inuti en människokropp. Det betyder att legeringen kommer att placeras i en människokropp, som innehåller syre och fukt (faktorer som initierar korrosion). Därför är syftet med bioaktiva biomaterial och biologiskt nedbrytbara metallegeringar att förhindra bildning av oxider och hydroxider, vilket kan ha en negativ inverkan på alla temporära implantat.

Materialvetenskaplig teknik har varit i spetsen för tillhandahållande påtaglig information för biomaterialister att välja det bästa materialet för att tillverka metalliska implantat. Förutom metaller används polymerer även som biomaterial, men metallen har högre mekaniska och fysikaliska egenskaper (hög hållfasthet till bulkförhållande) vilket gör den till ett att föredra.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg