Vad är Biosafe Coating? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Biosafe Coating?

Biosafe hänvisar till en beläggning som skyddar ytan på ett substrat genom att fungera som ett antimikrobiellt medel, vilket minskar tillväxten av mikroorganismer. I grund och botten är det en beläggning med antimikrobiella tillsatser (organosilan). Det kan vara i form av antingen pulver eller vattenlösningar.

Det används för att skydda ytan på metaller och andra material från mikrobiologiskt påverkad korrosion (MIC).

Kunskaper.se förklarar Biosafe Coating

Under vissa atmosfäriska förhållanden fäster bakterier sig till gränsytan mellan material. Utvecklingen av biofilmerna och förändringen i pH kan påverka korrosionsprocessen och involvera andra former av korrosion. Den anaeroba zonen som skapas leder till bildandet av starka syror som verkar på substratet. Därför utgör biprodukterna och användningen av substratet som en elektronacceptor korrosionsprocessen.

Formeln som används i beläggningen bestäms genom formningstest genom att utsätta materialet under en mikrobiell lösning och mikrober som används för att observera reaktionen. Laddningen i den aktiva polymeren som används i ingredienserna stör mikroorganismens cellmembran, vilket läcker ut de inre delarna; förgiftar mikroorganismer när de skapar kontakt med beläggningen.

De använda tillsatserna finns i lösnings-, spray- och pulverform. Biosafe beläggning tillverkas med polymererna tillsatta i beläggningens struktur, men tillsatsen kan även användas separat som spray. Tillsatsen har ingen effekt på materialytor, men visar sig vara fientlig mot bakterier och andra mikroorganismer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror