Vad är Bittiness? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Bittiness Mean?

Bittiness hänvisar till en beläggningsdefekt på en substratyta som kännetecknas av materialförorening av den applicerade färgen. Denna förorening är ofta ett fast ämne som skjuter ut synligt från metallens yta.

Kunskaper.se förklarar Bittiness

Bittiness ger en annars slät metallyta ett strävt och ojämnt utseende. Det är också känt som pepprigt när de fångade fasta partiklarna under beläggningen är små, fröliknande och brett spridda.

Betighet orsakas ofta av felaktig rengöring av metallsubstratets yta före till applicering av beläggning. Det kan också vara en primär orsak till spaltkorrosion på grund av fuktinneslutning. Korrekt ytrengöring är en idealisk förebyggande åtgärd.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?