Vad är Blast Mitigation? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder explosionsreducering?

Detta är en strategisk plan eller ett system som är utformat för att minska efterverkningarna av en explosion, som orsakas av energikrafter och tryckimpulser. Det används för att förhindra flygande av glaspartiklar, skräp och kollaps av strukturer som ett resultat av en explosion. Så mycket som det skyddar människor, tillgångar och byggnader, fungerar det som ett korrosionshanteringsverktyg genom ytmodifiering.

Kunskaper.se förklarar Blast Mitigation

Under en explosion släpps fragment, ljud, stötvågor och andra former av energi ut i atmosfären. Dessa effekter kan inte stoppas men intensiteten kan reduceras för att minska antalet skadade och skadade.

Preparatet kännetecknas av att utvärdera, bedöma och testa systemen. I glas uppnås begränsningen av produkter som inte sluter utan smulas sönder vid stöten. Förstärkningar som förankringssystem används för att hålla in strukturkomponenter i väggarna så att de inte kollapsar.

Systemens effektivitet bevisas före användning i friluft eller inneslutna (chock). rör) testmetoder som inkluderar sprängämnen. Detta innebär att förstärkningar, kompositmaterial, sandwichmaterial och metaller som stål används för att säkerställa att det mesta av energin absorberas eller reflekteras.

En sprängdämpande förmåga uppnås när alla element eller sammansättningen av en explosion och faror är kända. När beläggning är inblandad, tillgodoser systemet korrosionshantering. Glasindustrin är djupt inne på detta koncept för att säkerställa att fragmentering inte uppstår.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?