Vad är Block Filler? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Blockfiller?

Blockfiller är ett fyllmedelsmaterial som används under epoxi-, alkyd- och latextäckskikt för invändig och exteriör betongfinish. Den används vid beredning av murverk på betongblock och cinderblock (gjutna och förgjutna). Den används före topplacker så att ytan antar en plan, slät och enhetlig profil. Det krävs för ytbehandlingar av professionell kvalitet eftersom det tätar tomma, porösa, spruckna och håliga ytor.

Betongblock som används vid konstruktion av blockfundament är ihåliga. Efter att dessa betongblock har lagts på plats kan dessa tomrum fyllas med gjuten betong som innehåller litet ärtgrus eller ett cementbaserat murbruk. När detta görs i byggprocessen blir de fyllda betongblocksväggarna nästan identiska med gjutna betongväggar.

Hål i betongblocksväggar fylls genom att blanda ihop enkomponent cement, tre delar sand och tillsätt bara tillräckligt med vatten för att göra blandningen till en styv lappmassa. Blockfyllmedel bromsar kraftigt korrosionsprocessen för material som kan vara inbäddade i betong, såsom stålstänger och andra material som används i byggprocessen. Betongens höga alkalinitet ger en form av skydd åt armeringsstålstängerna, vilket förhindrar snabb korrosion.

Kunskaper.se förklarar Block Filler

De ämnen som vanligtvis används vid tillverkning av blockfyllmedel kallas lågflyktiga organiska föreningar (VOC) och innehåller vinyl-akrylharts, utdrygningspigment och titandioxid. De flesta blockfyllmedlen har ett förhållande av flyktiga organiska föreningar (VOC) på under 50 g/L.

Ytförberedelse krävs innan du använder detta fyllmedel eftersom fukt, damm, rost, olja och andra främmande partiklar kan påverka blockfyllmedlets vidhäftningseffektivitet. Applikationssättet bestäms baserat på användarnas preferenser; den kan borstas, skrapas, rullas och sprayas (konventionell eller luftlös). Varje applikationssätt har dock sina användningskrav.

För att få en kvalitetsmodifiering av ytan är instruktionerna baserade på rätt temperatur, fuktighet och filmtjocklek; dessa faktorer är proportionella mot torktiden som ska användas. När den används ger den en bra betongfinish med önskvärd enhetlig struktur.

Blockfiller är ett bra val för murverk som tegel, stuckatur och betong eftersom det tätar de porösa ytorna på sådant material. Den fyller och täcker lätt mindre sprickor på en yta, inklusive ludd från gipsskivor.

Denna produkt utgör också en bas för applicering av latex-, emalj- eller epoxifärger på olika typer av ytor.

Det finns många fördelar med att använda betongblock. Det ger motstånd mot fukt och kan användas i försämrade tak och väggar utan problem. Det är på grund av dess många användningsområden som det gynnas för ett brett spektrum av ändamål.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?