Vad är boronisering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder borering?

Borisering är en termokemisk ythärdningsprocess där boratomer diffunderar in i ytan på ett arbetsstycke för att bilda komplexa borider (som FeB/ FeB2) med basmetallen.

Det finns ingen mekanisk gränsyta mellan de komplexa boriderna och substratet, eftersom detta är en sann diffusionsprocess. Det resulterande höljesskiktet har en hård, hal yta som kan prestera vid högre temperaturer än de flesta ytbehandlingar. Praktiskt taget alla järnhaltiga material kan boreras, såväl som många nickel-, titan- och koboltlegeringar. Det är dock viktigt att notera, ju högre halt av legeringselement, desto långsammare diffusionshastighet.

Borisering används för att förbättra livslängden och prestanda hos metallkomponenter. Boreringsprocessen:

 • Stärker motståndet mot korrosion
 • Stärker motståndskraften mot syra
 • Stärker motståndskraften mot nötande slitage
 • Minskar koefficienten av friktion
 • Ökar ythårdheten

Exempel på applikationer inkluderar pumpar, ventiler och pumphjul. Extremt tunga nötnings- och erosionsbeständiga egenskaper gör den lämplig för olje-, gruv- och jordbruksindustrin.

Borering är också känd som borering.

Kunskaper.se Explains Boronizing

Borering är en metallurgisk ytbehandlingsmetod där metall värms upp i en borrik miljö för att öka slitaget motstånd. Det är en bor-diffusionsprocess där ett hårt, slitstarkt hölje kan formas under ytan av en mängd olika järnhaltiga och icke-järnhaltiga material. Boreringsprocessen involverar användning av speciellt sammansatt boravgivande material som värms upp till temperaturer mellan 1300 och 1830°F.

Under boreringsprocessen diffunderar boratomer in i metallytan och bildas metallborider. Ytboriden kan vara i form av antingen ett enfas- eller ett dubbelfas-boridskikt. Med järnhaltiga material uppnår boridskikten en hårdhet på mellan 1500HV till 2300HV. Boroniserade metalldelar är extremt slitstarka och kommer ofta att hålla två till fem gånger längre än komponenter som behandlats med konventionell värmebehandling som:

 • Härdning
 • Kolning
 • Nitrering
 • Nitrokarburering
 • Induktionshärdning

Bordiffusionsprocessen är en tvåstegsreaktion. Det första steget är en reaktion mellan den borgivande substansen eller föreningen och delen, som är en funktion av tid och temperatur. Detta resulterar i ett tunt, tätt boridskikt. Denna reaktion följs av diffusion, vilket är en snabbare process.

Tjockleken på boridskikten varierar beroende på:

 • Temperatur
 • Behandlingstid
 • Material

  FeB-skiktet, även om det är hårdare, är sprödare och mer benäget att spricka vid stöten.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?