Vad är Bounce Back? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Bounce Back Mean?

Detta är ett fenomen som uppstår under målning eller beläggning, när ämnet som sprutas reflekteras från underlagets yta. Detta har varit ett problem inom målnings-/beläggningsindustrin på grund av mängden observerbart avfall. Effektiviteten för att förhindra korrosion under dessa omständigheter är ganska liten.

Kunskaper.se förklarar Bounce Back

Spraymålning eller beläggning är en av de mest effektiva, estetiska ytbehandlingsteknologierna som löser problemet med tidshantering, och stor och intrikat ytskydd. Luftspraymålning har dock ersatts av högtryckssprutmålning på grund av skillnaden i studseffekt. Nästan 20–60 % av målningen eller beläggningen går till spillo när luftkonvektionssprutningsmetoden används.

Fördelen med högtryckssprutmålning åstadkoms genom att reducera studs tillbaka genom:

  • Reducera hastigheten för ämnet som sprutas
  • Reduktionen av viskositeten och trycket hos ämnet som appliceras
  • Ökningen av ämnets volym appliceras
  • Användning av värmare och eliminering av luft i processen
  • Användningen av bås för att behålla det återvunna ämnet
  • Kärnan i att ta bort studs tillbaka är att säkerställa att en torr tjockare film appliceras med varje pass av beläggningen eller färgämnet. Genom att säkerställa att beläggningen eller målningen inte torkar ut i luften kommer problemet med studs tillbaka att elimineras och därmed förbättras korrosionsskyddet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg